Godsterminal 

På vår inhägnade godsterminal kan vi erbjuda effektiv omlastning och mellanlagring av ditt gods.

Terminalen är godkänd av Tullverket vilket innebär att vi kan lagra även oförtullat gods.