Import- och tulldeklaration 

Internationell handel och frakt över hela världen medför omfattande dokumenthantering.

SeaCon hanterar allt pappersarbetet åt dig. I samarbete med vårt nätverk ordnar vi med deklarationer för import och export samt nödvändiga handlingar och intyg.