Lastbilsfrakt 

SeaCon kan sköta hela transporten från din dörr till mottagarens dörr - oavsett var i världen slutdestinationen är.

I nära samarbete med såväl nationella som internationella lastbilsåkerier hämtar vi gods för omlastning och förtullning på vår godsterminal eller för vidare transport.

I will be glad to answer your questions

MOA PERSSON
MOA PERSSON
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE